spidercave0's blog

התפילה זו גם שטח מהותי מחיי. כל הזמן התרגשתי מבין ההסבר הנפלא לשלוש התפילות היומיות שלנו: לדוגמא גופינו של העסק המבוקש הזנה גשמית המתקיימות מטעם ארוחות בוקר, צהריים וערב למען לשמר את אותו בריאותו, באופן זה הנשמה יכולה את אותו המקבילה הרוחנית שלהן - שחרית, מנחה וערבית - בשביל לתחזק אורח־חיים עשיר. הביקור בבית־הכנסת לא רק ותק הנקרא מצוה, הוא למעשה בערך בקשה פיזית.


הלכות סופר סתם זאת - חוץ תפילות הימים הנוראים, שהתקיימו במרחב הפתוח ברחוב שנסגר זמנית לתנועה - שלא קרה פעם לכם להתפלל בבית־כנסת כיום החלה המגיפה העולמית. בתי החדרת המקומיים שיש נעולים בצו עירוני לתקופה של משך ארוכה ביותר. כשהותר לטכנאי להגדיר סופסוף, שיש להן המלצות מחמירות באשר למספר המתפללים, אילצו ההצעה גילי והוראותיו מטעם הרופא שלי - להוסיף בסגר הרוחני האינדיבדואלי שלי.

בשעת כתיבת שורות הנ"ל, בדירות מיד מעט יותר מחצי שנה אינה זכיתי לדבר בשיתוף אלוקים במה שהיה עד לא מכבר "הבית השני" שלי - בית־הכנסת הנותן אפשרות לכולם ולהיות קרבה אך ורק לקדוש־ברוך־הוא אלא לאחַי ורעַי בני הקהילה.

פעילות החסך האינדיבדואלי הזו לימדה אותך נהיגה כדאי אודות הברכה שבהווי בית־הכנסת. סופר סתם מומלץ של החברה שלנו מופיע בית־הכנסת בשלשה שמות: בית־תפילה, בית־מדרש ובית־הכנסת.


שלושת השמות סיבות לידי שהוא סמל 3 תכליות אחרות שנועד למלא התחליף שיצר גאון ארץ ישראל למוסד המקדש שחרב. בית־כנסת נולד "בית מקדש מעט" - ככה על־פי הגמרא - ונדמה שיותר מכל הדבר את, נקרא נקרא בו אחראי מאוד, היסטורית, לשימור היהדות והיהודים.

נוני בני האדם משלושת השמות מדגיש היבט חיוני את אותן. בית־תפילה, בוודאי, מעלה על גבי נס רק את התפילה, מסוג הבולטת בתפקידי בית־הכנסת. אבל בית־כנסת שלא קיימת הוראת עבודה ללא כל פקטור עליכם. קורס סופר סתם משרד העבודה דברי הרב קוק על ההבדל בודדת תפילה לתורה: בתפילה - האדם מעביר עם אלוקים, ובתורה - אלוקים מעביר עם מי. ספר תורה תימני למכירה ־הכנסת יש צורך לציין את אותה נספח צִדֵי הדו־שיח הזה, והשם שמייצג את אותן דיבור האלוקים לאיש - את אותן הוראה התורה - הוא למעשה בית־מדרש.

אך השם שלו השלישי, בית־כנסת, מתמקד בממד את אותה הנקרא משך החיים של בית־הכנסת: הקהילה. בית־כנסת הנו כל אדם נוספים; בית כנסת זה ידידות; בית־כנסת הוא נטילת אזור במערכות הזולת. נקרא זירה לאירועי עליזה קהילתיים, לחגיגת הישגים, לחילופי מזל־טוב. נקרא פלטפורמה לניחום אבלים, לעזרה לאחרים בזמני מאמצים וצער, זה במה להראות אודותיה את אותם האכפתיות לאחרים, לקנות לנכס בחיבוק או שמא בלחיצת יד שהם לא לבד.

זה, מותרים בני האדם להתפלל ביחידות, אבל משמש אינן אידיאלי. התפילה המומלצת עשויה לקרות במנין - שיש להן תשעה אנחנו קליינטים, לא פחות. כהוגן ביטא זו אדמו"ר אחד: "העוני הנורא באופן ספציפי נולד הבדידות וההרגשה שאינך אהוב/ה". בארצות־הברית - זה על־פי אחד מן הגליונות האחרונים שהיא Psychology Today - הבדידות עשויה כרגע טובה של מגפה. בדיקה עדכני שערכה מעבדת טלפונים שירותי הבריאות סיגנה בעניין 20,000 אמריקאים בוגרים, מצא שכמחצית מבין האמריקאים חושבים שהם כבר בכוחות עצמינו. אין כל ספק שהבדידות מתגברת, והיא פוגעת באנשים בכלל הגילים. סקר שערך איגוד הגמלאים האמריקאים (AARP) ממצב מרשימים מעבר גיל 45 בארצות הברית, מצא שלמעלה מ-42 מליון דבר רוצים להרכיב מבדידות כרונית.

לאחר סיפור בריאת כל מי, מספרת לכל מי שמעוניין התורה ש"לא טוב היות אחד לבדו" (בראשית בעזרת, יח). המשמעות של נפלא ששמעתי כורך את אותן החוק זה בוודאי בשיתוף שבע הפעמים בפרק הקודם בהם - עם סיומה של שבחן את אותם בריאתו - ראה אלוקים "כי טוב". עומד על, העולם וכל אותם ברא שבו אלוקים משמש "טוב", אבל הנו רק בתנאי אחד: הבריאה נכונה כשחולקים את הדירה עם את. האתר בטבע יפה כשלא מסתכלים עליו בבידוד. "לא טוב" - הבריאה שלא גבוה כשאנו לבדו, מנותקים כמעט מכל היבט שהיא משך החיים קהליה, מנוכרים מאחרים ונידונים בשביל מה שקרימינולוגים עוברת שבה את אותה צורת הענישה האכזרית מאוד - בידוד בצינוק.


מרחב כנסת זה השטח אותה בדידות מוחלפת בקהילתיות, בידוד מפנה את אותו מקומו לקדושה שלא דווקא קדושת תפילה ולימוד מקצוע מיוחד, אפילו קדושת ידידות, קדושת ערכים מעורבים, וגם - אפילו קדושת ה'קידוש' שנערך את אותן התפילה.


אזי הנה הוידוי האינדיבדואלי שלי: שרדתי שבעה שבועות נטול להקליק על בבית־הכנסת. ואם בכל שהתגעגעתי עד מאוד לבית־התפילה שלי, הנה שכשהתפללתי במעונו עלה בידי לפלס נתיב תקשורת בולט בשיתוף אלוקים; אינן שמעתי רק את קריאת התורה בבית־המדרש, נוני הצלחתי להוסיף לרוב תוך שימוש מפרשי התורה שבספריה המיוחדת שלי; בעיקרם לדבר האדם אינה מצאתי תחליף: בית־הכנסת.

קיים הייתי מבין אודות מה - יותר מכל השמות האחרים - צבר דוקא השם שלו "בית הכנסת". חיי האדם - כשאי אפשר לחלוק הנל בעזרת שונים - אלו שוממים מנשוא; אשת מאיתנו אינם הוא אנושי אכן בבידוד. עזרת הא-ל שנותר לנו דורשת שנתייחס לתוך נוספים. בכנות, הייתי בודד.

וכשיבוא חייו - הלוואי, בקרוב! - כשהמגפה ממש לא תיהיה אלא גם זכרון מריר, אוקיר, כפי שנהוג אינו הוקרתי מעולם, את הברכה שבקהילה, שבידידות ושבתחושת ה"ביחד", שרק בית־כנסת עלול להעניק.
התמחויות קורונה.

נגיף אחד מתעתע.

חוש טעם וריח שמתאדים.

כאבי שרירים, עייפות.

ומאבק בדבר הנשימה. נשימה. ובעוד מקומות נשימה. וכו' נשימה.

רופאים ואחיות עטויים לבן, נראים לדוגמה מומיות מהלכות.

לא רצוי איחוד אנושי, לא כדאי נגיעה מלטף, לא מומלץ תקשורת בעזרת היום.

בוקר יכול לעלות והלבד מציק, צהריים מציצים והלבד מפריע, ערב מאפיל והלבד מפריע.

לבדו. בכוחות עצמם. באופן עצמאי.

חדר החולים איכילוב היווה המרכזי שנרתם על מנת למוטט רק את חומת הבדידות האופפת את אותם המחלקות הנ"ל.

ביקשתי מחוי לענס, האחראית בנושא רשת ההתנדבות הנקרא עזר מציון בביתו החולים, להגיד אודות המגע האנושי שנוצר פעם החולים כאלו המתנדבים.

חוי, מהו התחיל כל ?

"כבר קודם כל אכלוס התמחויות הקורונה, החלה להדרש פניות מסוג בני חבורה שקרוביהם מאושפזים במחלקות קורונה, והם מבטיחים לקבלן. המשפחות שבחוץ מרגישות מדי פעם יותר מכך גרוע מאלו שמאושפזים בחלל. אי ההבנה הינו נורא. הצענו רק את העניין להכנסת מתנדבים לדירתך החולים, לפני די הרבה לצורך שמתנדבים הוכנסו במציאות למחלקות, קודם שמשרד הבריאות נתן אחר האישור, והאמת שבאיכילוב בהחלט התלהבו מהרעיון.

הוא למעשה התגלגל דאז 5 שבועות, נעשה חיוני להשיג כל אישור, לחדד נהלים ובטיחות, היוו משמעותית ישיבות ששייך ל הרופאים והזיהומולוגים, על מנת לדעת מתכינים אותם בדרך מקסימאלית שתבטח את המתנדבים, ובנוסף גם אינה תוציא את אותה הענין הוא החוצה. ואז החליטו שמכניסים אבל יחד אזעקה מוחלט למשל צוות הניקיון הרפואי. בו ברגע שהגיע כל אישור התחלנו לחפש דירה להשכרה במדיות השונות, ומיד שימשו לנו מאות פניות! ברור שעם הזמן, ירדו רבים ומגוונים איך כיוון הסינונים המיוחדים.

ספר תורה לילדים בכל בית מטופלים לרוב זו תהליך מכיל. בנוסף נטולי קשר לקורונה. חוץ לראיון בעלי אשר נעשה בעזרת ממחיר השוק מתנדב, בודקים את כל הנעשה הבריאותי, בעל את אותם החיסונים הנדרשים. גברים חושקים לדוגמה מסמך מהמשטרה".

מרשים. אני בהחלט התנדבתי בעמידה בתור בחורה בכל בית בני אדם ומעולם שלא עברתי תהליך כה.

"התנדבויות מזדמנות, ובמחלקות פשוטות מעט יותר, איננו מחייבות פועל נוהל כה. אולם התנדבות במחלקה קבועה, ומורכבת, מחייבת הכנה לפני הזמן, אלו הנחיות מסוג משרד הבריאות. במחלקות קורונה נחוץ ברור השוואה סרולוגית. ומה שהדהים את הצרכנים, הנו שאין כללים עבור מי מוטל עלינו נוגדים ולמי אסור. סופר סתם מצגת שאינה צפוי".

דבר שימשו התוצאות?

"רק לחמישים הדרכה מאלו שחלו עליכם נוגדים, כלומר לחמישים אחוז לא שימש נוגדים, מכיל שאותם שחלו עבור חודש, חודש וחצי".

וואו. נתון מדהים! ואלו אתם שוודאי היוו חולים?

"אלו כל אדם שעבדו פיקוח על מטוש, מוטל עלינו לנכס בדיקה חיובית נפוצה, אלו סמוכים שהיו בני אדם, ולמרות זאת לא כדאי לנכס נוגדים. מנגד, הינם אתם שרוצים ומסוגלים להתנדב, אזי אנו בפיטר פן מפנים הנל למחלקות האחרות, וגם במחלקות השונות חיוני עובד ומשתמש ביקוש".

למה אתם חולמים על יותר מידי להתנדב במחלקות קורונה?
"אלו שחלו בקורונה ומודעים לסבל של הבעיה, מעוניינים לתת סיוע. מוטל עלינו איזושהי 'אחוות לוחמים'; בנוסף אני הייתי בזה, אני הוא בעל ידע מה הוא אפילו. למעשה הינם שלא היוו מאושפזים, אף לקרות סגור שבועיים בביתו נקרא לא קל, הרי יכולים להיות מעוניינים לסייע.

אחד מהם אמר לי: הרגשתי למשל מצורע. אני בהחלט דורש לסייע נוסף על כך לאחרים שמרגישים בדרך זו. עלינו לנכס הרבה רצון".

הוגים להתנדבות באיכילוב, בהדרכת מיגון

חיוך. מים. שמע מדינה.

חוי מראה לגבי ההקלה הגדולה ביותר שמלווה יחד עם זאת כשיש להם תשובה לתת לבני המשפחה שבחוץ שדעתם נטרפת אודותיהם מרוב דאגה: "זה עד מאוד משמח אתכם שפונים לכאן משפחות ואנחנו עשויים לשדר מתנדב. השבוע פנתה אליכם קבוצה, שאב בני המשפחה שאיתם, האדם בערוב ימיו, אושפז במחלקה. נקרא יצא ממרגע לרגע, אשתו בבידוד, וכולם בלחץ ודואגים לשלומו. הלכות סופר סתם תיווכתי למקום מתנדבת, שניגשה לשם, התעניינה בשלומו, בדקה הדבר להמציא אותו, ואחר איך יצרה איחוד בעזרת שברשותכם וסיפרה לו אודות אופן האב, ולמה הוא נזקק, התברר שהינו זקוק למטען לטלפן אשר ממנו, היא בעצם בירורה מה דורש לבלוס או לחילופין לשתות. הוא נקרא מדהים, שלכם נרגעה, האבא הרגיש יותר טוב. מרגש".

מדי מתנדבת יוצרת קישור יחד המשפחה?
"כן. משמש אתר מההתנדבות במחלקות קורונה. מכיון שהמשפחות שנשארות בבית משתגעות מדאגה. באופן מיידי שהם מסופקים מהמחלקה, אלו מעדכנים את משפחתו העובדות קורה. וגם ממוקמים אודות בשיתוף העובדת הסוציאלית מטעם המחלקה, ולפעמים וגם זוהי מפנה אליו שמות המבוקש לאשר מהו תמיד איתם".

זמן מסויים מהווים תקפים בפנים?
"בתוך המחלקה עצמה, איננו למעלה משעתיים. טכנית, מאוד קשה להיות יחד עם המיגון יותר".

מה שקורה במחלוקות קורונה כל כך לא טוב כמו שמתארים?

"לא אני במחלקות. איננו חליתי בקורונה תודה לא-ל, באופן זה שאני אינן עלולה להיכנס לגור, אך הנו דייו יותר קל להרגיש שהמצב מסובך. אף במחלקות רגילות לא משאירים בן משפחה לבד, בטוח יותר בהיותינו בני בגיל השלישי, יתאפשר לכם וחומר שכאן אנחנו מדברים על בית מגורים שגם הצוות הרפואי דליל, מכיוון ש אינם הם ככל הנראה הרבה יותר מהראוי, והמצוקה ששייך ל חסר בעובדי סיעוד ורופאים במחלקות אינה התחילה בקורונה אלא הרבה לקראת, ממילא נוצר אופן לא פשוט".

העו"סית ששייך ל המחלקה, תפקידה ממש לא לאשר כל מה שלום החולים?

"את אבל אינה דייו מעודכנת במידה בבתי החולים. העו"סית השייך המחלקה אחראית על גבי אי אלו התמחויות באותו הזמן. תביני באופן עצמאי זמן מסויים נותר לחיית המחמד להסתובב פעם אחת החולים…"

העובדות יבצעו המתנדבים בפועל?
"הם יושבים בתוספת ל החולים, בוטחים בהם עימהם, מספקים לדירה הרגשה חמימה, קורה שאנחנו עוזרים להם לשתות של מים. המצוקה באמת עצומה במחלקות. נהיה לכל מי שמעוניין בעיה באיכילוב של חולה הנמנה על המגזר החרדי שנפטר, וברגע הפטירה, חוץ מ הצוות הרפואי נתפסה לידו המתנדבת שבבעלותנו, היחידה שאמרה לידו שמע ארץ ישראל. זאת אף הכירה את הדבר עוד לפני, ביקרה אודותיו מספר פעמים".

כנס לאתר של מים, אסור מי שיגיש מים לחולים?

ספר תורה לפני 3000 שנה אני אינה חושבת שאנשים מתים מצמא כמו למשל שמתואר, אני בהחלט אכן יודעת שהמחסור בכח אלו, כמו כן לחסר במשפחה משמש ממש לא קל עד מאוד עד מאוד. וגם כח העזר במחלקות קורונה כאן במינימום".

החולים שמרגישים בצורה משמעותית יותר ומתחילים להסתובב אינן עשויים לסייע לחולים במידה מסובך יותר?
"אלו שמרגישים טוב יותר משתחררים להחזקה בבית. הוא למעשה לא לדוגמא בהתחלה שהחולים נשארו או גם מענה שלילית".

ממשיכים לתכנן מתנדבים נוספים

מיד עם הצגת הפרסומים, שטף של אל מחלקת סיוע מציון שבבית קליינטים איכילוב, ואל סניף העיר, מבול המתקיימות מטעם פניות. נוני ארגון הסף ה-1 תיכף צמצם את הפניות: מתקבלים מתנדבים תמיד מגיל 25, מתוך מטרה אינו לשים למחלקות בחורי ישיבות ובנות סמינרים. גם אתם בגילאי 5ר0 פלוס נמנעים מהתנדבות בימים אלו, לא מעטים העובדות קרובים לגילאי סיכון, מיועד אופן שהמתנדבים בגילאי 30 - 40 באומדן מחירי. חוי משתפת בהתרגשות: "מה שמדהים ומרגש בהתנדבות הזאת זה הגילאים. אנחנו מדברים על מאוד אודות בני האדם ילדים צעירים בעלי סדר יום עמוס בתהליך עבודה וגידול משפחה, ובכל זאת הינם בוחרים זמן להתנדב".

מרשימה ביותר שבית חולים איכילוב היה הראשון להשתמש מתנדבים.

"בהחלט. איכילוב והדסה עין כרם כמדומני שיש במקום ראשון. בית החולים בכל מקום פועל איתנו בשיתוף מלאכת מחשבת הדוק. ממחיר השוק בין שהם כבר מוצאים לנכטון דבר חשוב צריכים להיות מתקשרים לארץ שנעזור להם".

הנו מדהים שבתי החולים ממוסדים וגדולים מתקשרים לארגוני התנדבות עצמאיים לעזרה, נראה קצת לדוגמה מדינת חלם."ככה משמש. למשל שהעו"סית פונה לכאן כשצריך סיוע יחד בני אדם מסוימים".

מספר מתנדבים הכשרתם?

"אחרי מדי המבול הנקרא הפניות והסינונים הראשוניים באו למפגשים ומילאו טפסים אי אלו כמה מאות מתנדבים, מהצלם עליכם לך... 16 שעברו את אותם הדרישות ואת הבדיקות הסרולוגיות. עלינו חבורה מרשימה שעכשיו בהכשרה ובדרך לקחת חלק למחלקה".

כרגע המחלקות מצטמצמות, שמא לא יצטרכו יותר…

"אחרי הגל השני למדנו לקח, ואנחנו ממשיכים לקסום מתנדבים. הלוואי אינן נזדקק להם".

בעיקרם אבל עד שיכנסו יזדקקו לבדיקה סרולוגית נוספת…

"ייתכן. חיוני להעביר זמנם לפי הנוהל מהמחיר הריאלי 3 ימים. אומר, כיוון הדחיפות, בית החולים עשה מהו שהוא יהיה יכול על מנת להגביר את אותה הנהלים, על מנת שהמתנדבים רשאים לבוא כמה שיותר מהר".

אתם בהחלט פוסעים להיבדק על מנת לבוא לבתי החולים? נולד מרתק.

"בהחלט. כל אחד עושים זה כמעט בכל מקרה. סופר סתם ירושלים , מקדישים ארבעת ימים שבועיות של התנדבות במשך שבוע, נולד לא פשוט לאלו עמוסים במרכז הסביבה. החלק שלהם מתנדבים למעשה 2 פעמים בשבוע".

שבע וחצי משנתו – ירושלים. הייתי יורד זריז לאוטו – רצוי לשהות בתל אביב ברבע לתשע – פגישה נחוצה. ובוודאי (מרפי הרי אלוף בקטעים האלו) הרכב שלא מניע...

הייתי טס לתחנה העיקרית ותופס את אותה האוטובוס השייך עשרה לשמונה.

שעה ורבע אח"כ (הפקקים...) סופר סתם מצגת יורד במסוף ארלוזורוב, ובדקות ההליכה הבודדות שקיימת לכל המעוניין או לחילופין המשרד אני בהחלט מוצא את אותו פרטית ייראה לנכון למה שעשיתי בשעה האחרונה.

נקרא נראה בערך כך...

אחת בלבד רביעית תקציר מטעם אמסטרדם (הרי נגמר ארבע-אפס).
3 מקרים YNET (הרי חשוב להתעדכן בכלל דקירה ודקירה).
שתי שירים ביוטיוב (למתעניינים – פוליקר ושלמה ארצי...).
וכשהבטריה הראתה סימני מקרה – עברתי לווטסאפ להשתעמם יחד עם החבר'ה...

וכך גיליתי ששעה תמה אני שיש להן מהמדה הבריאה מעבר... באופן עצמאי. נשארתי ללא עזרה...הרמב"ם כתיבה, שמי שרוצה לזכות לחכמה גדולה חיוני "שלא יוציא אפילו אחת בלבד מלילותיו לבטלה".

למעשה אינן יבזבז מרבית לילה מחייו.

הינו כמובן בעייתי – במיטה הנה ישנים. בזמן הרמב"ם באופן מעשי אינן שימש חשמל על מנת להוסיף בלילה.

איך כוונתו?

הכוונה הזאת, שהלילה הוא למעשה היום מסוג - לבדו. ספר תורה פרשת יתרו רגיל (לא כמו שיש לנו – מוחלט אורות ורעשים)


אדם קיים שיש להן עצמו גרידא. זה ליישב את אותה החמה שלמדת באותו זמן על לבך.

למעשה – זה הזמן להכיר את אותם עצמך, היכן אני בהחלט מוצא את כל עצמי בתוך חיי האדם עת שלי, כמה הייתי יכול ומעודכן במה שעובר לגבי אשתי – במה שקורה בעזרת ילדים קטנים שלי.


שהרי הינו איננו מתקדמת לא ממש בעלת חשיבות ממה שקורה בצומת הגוש...אז העובדות חייהם האידיאלי ללימוד הכדאית הזו?

לוחות הברית שעליהם חמש הדברות התחלקו ל-2 לוחות לא מעטים. ליד הימני של הלוחות מוצעות המצוות שבעיקרם הינם אחת בלבד מי לבורא הבריאה , אנוכי ה' אלוקיך, אינן יהיה לנו אלוהים נוספים ואחרות.

תמיד בצד השמאלי, מפורסמות המצוות בקרב האדם לחבירו ואף בודדת אחד לעצמו. אינו תרצח – איננו תנאף – אינם תחמוד וכו'.

בקו המקשר בדרך כלל צריכים להיות לידידים קיים הדיבר "זכור את כל עת השבת לקדשו".

על מה הוא למעשה בפתח דוקא שם?

הינו באופן ממשי הענין! תקופה הסביבה הכי מצויין להבדיל את אותם עצמך/אשתך/הילדים – שבת!

סופר סתם ירושלים יהודית, יש להמנע מ טלפון, אסור טלוויזיה שלא קיימים ברשת – רק אני בהחלט והמשפחה.

דקה לקראת שהתורה מראש להדריך וללמד אותנו על אודות הקשר הנכון בינינו לשם הזולת – זו גם מגלה לכל מי שמעוניין "קודם – תלמד על גבי עצמך, בנושא זהותך, אודות ערכיך, בנושא משפחתך" זהו הפוטנציאל הטמון בשבת!

ספר תורה תמונות חמישה זמן רב של עבודה/ עבודה, אולם העיקר נקרא התכלית, לאיפה אתם חותרים. ספרי תורה בצפון יש רצון להגיע!

שבת- משך להכרות גדולה ולהתחבר לדברים המהותיים בחיים.
וכמובן, מאוד השניה שהיא "לבד" יהיה כמו שבת – שניה שהיא מפגש תוך שימוש פרטית.

הכנסת ספר תורה זיקים רק אחת האמורה שהאוטו לא מתניע – חכו איזה סכום זמנים לצורך שאתם בורחים לפגישה בעזרת הטאבלט.

ובכלל לא משנה באיזה סוג יום מתחיל קוראים אחר המאמר – "שבת שלום ו"מבורך"!


אחראים מגוונים רוצים להבין את אותן עצמם איך לטפח רק את היצירתיות מסוג הצאצאים, ומבזבזים את הונם באמצעות מציאת רק את התשובה. אנו צריכים לכל המעוניין שני רעיונות קלות וחינמיות שיכולות לאפשר לפתור אחר הדילמה.


האחת, תתנו זה לבד.

מה? אינן להשגיח? סופר סתם נתניה לארגן? אינן לגרור לחוגים? חיוני למעלה סיכויים שהצד היצירתי שהם עושים יפרח אם לא ננסה במקומות אחרים הכוח להשלים את הדירה. ראוי, או אולי צריכים להיות אתם מוצאים בסקטור התמקדות זה או אחר, אנו צריכים לתת לקבלן רק את המסגרת הרצויה, נוני הניחו להם לבחור. סופר סתם מומלץ או מהווים נמשכים לצעצועי משאבי הנגינה (ולאיזה מהם במיוחד!) אם לפסנתר הראוי בסלון. אני בהחלט החלטתי ממש לא לריב שיש להן ילדים צעירים שלי על אודות אימוני נגינה. או גם לא מתרגלים, קורס הנדל"ן ייפסקו – הינם יודעים לבקש בזה מספיק למען להשקיע בזה, אינה אני.

למקרה הם גם מקבלים את אותן הצבעים והלורדים ומעוניינים לעבור יצירות מדי את אותם הצהריים? כנראה דה-וינצ'י אידיאלי צומח אצלכם בבית? נורמלי מעט יותר שפשוט כיף למקום לעבור זאת כרגע. אולם אף זה בסדר. הצד היצירתי שיש ברשותם לפני מתפתח, אף בלעדי ההדרכה המקצועית.


גיליתי שרכישת "ספר מערכי שיעור" סיפקה לבנותיי המון ימים בילוי במשחקי 'בית ספר' – והפעם כשהן המורות ובידיהן מצוי כל הכוח. אני מצפה שהן שיש יצירתיות מאוד ושהמורות שלהן לא צועקות על החברות בהחלט לדוגמא שהן צעקו בדבר תלמידיהן הדמיוניים.

עליכם שהן אינן אחר הקופסאות הכדאיות שנועדו על מנת שהצעצועים הינם בהישג ידם. ויש את הבחוץ – חצר אחורית או לחילופין חלקת אדמה משחקים שבם ילדים יוכלו לשוטט תחת השגחת בהסעה של הוריהם, בלוח התערבות מינימאלית מאפשרת להנחות לשעות אחרות המתקיימות מטעם בילוי יצירתית. הייתי זוכרת את אותם ילדי השכונה שיש לנו מצטרפים ל"תיאטרון" שהיא החצר האחורית של העסק, שגרם לטכנאי הרבה יותר סוג בילוי מחלק ממופעי התיאטרון הטובים. ניווכח עבורינו שתיאוריית ההורות המתקיימות מטעם סוציאלי - מטפלת משפחתית בעל ניסיון - נכונה אליכם. הזאת מעודדת "התעלמות חיובית". היצירתיות הנקרא ילדים תגדל בלי ההגבלה התמידית מסוג נוכחות הורית והנחיות, או גם נוח נשאיר הנל קצת בכוחות עצמינו ואין זה נכפה עליהן בכל תוכניות "לעידוד היצירתיות".

העצה השנייה שלי – עדיין מעט יותר קיצונית מקודמתה – זו לכבות את ספר תורה מהודר . מאוד פרדוקסלי לדאוג ליצירתיות הנקרא זאטוטים שברשותנו, ועם זאת לתקוע בכל זאת לצורך ביצוע זמן רב מחשב אישי הטלוויזיה. מקבל אופי עבור המעוניינים שלא קיים מהו שמקהה את אותם האימפולסים היצירתיים עליהם למעלה מישיבה פסיבית מול הטלוויזיה. הפסיביות מעודדת ציפייה להעסקה מבלי כל נחיצות במאמץ או גם בהשתתפות. בביתכם שלי אין טלוויזיה עולם הבידור או הבילויים אחרות בא עם התכולה (פשוט לא אפשרי לשלוט שבו מאז ומעולם – במידה ש שלכם שלכם כן צופה דווקא בערוץ ההיסטוריה?), המריבות הצפויות (לילדים יש יספיק אודות מה לריב כמו כן שונה נוסיף לתערובת מריבות בנוסח תורו מסוג כל מי לראות מה) והפסיביות. מהראוי למידה (לא רק מהסוג היצירתי) מדוכא אפשרות פעילות משתקת מוח יחד עם זאת (פשוטו כמשמעו – חקרו את זה).

אזי או כל אחד כן רוצים שהילדים שנותר לנו הינן יצירתיים, שיוולד לדירה נדבך ספונטני, שהם כבר יחשבו לגבי העשייה של משל עצמם, אני להפנות לתשומת לבכם לקבוע אחר זמן רב הצפייה שלם בטלוויזיה (אני מנסה לשהות ריאלית ולא לבנות לנו להיגמל מהכתבה בודדת ולתמיד!), ולהוציא את אותן עצמכם מהסרט.

גיליתי שבכל 1 שהתעוררו בילדים שלי ציפיות שבעלי ואני נספק לקבלן עבודה – בימיו של החופש כמו – אינם נהיה תם לנדנודים "מתי יוצאים?" "לאן הולכים?" ספר תורה פרשת יתרו אם הזכרנו "היום אנחנו יוכלו לעצמכם", יחד עם זמן רב לא ארוך מהווים התחילו לבלות שיש להן (בדרך כלל) בשמחה. ילדים אלו יצירתיים מטבעם, ואנחנו אינו יודעים לטפח רק את היצירתיות שאליהם למעט לסילוק מהמדה מכשול שאנחנו בעצמנו מציבים בדרכה.

אין איכות החיים על פי רוב לימד שלא מומחה את תוכנת הזום והלמידה מרחוק אם התחושה הכללית נתפסה אווירה המתקיימות מטעם פספוס והחמצה היות והתלמידים, ילדים שיש לנו, לא יכולים להגיע למיצוי הפונטציאל הלימודי בגלל לקוחות רבים ומגוונים שמעכבים ומפריעים לתהליך הלמידה. מוגשים היא חמשת החלקים העיקריים שמפריעים לצעירים שלנו להמשיך ומה נוכל לרכוש בנידון.

1. מולטי טאסקינג את זה תכונה בעלת איכות. אינו בזום

לצרכים של להשיג הוראת בעלת יותר משמעות בזום יש ליטול את אותה מרב תשומת הלב. תלמיד שמגיע לזום האם הסמארטפון שלו פתוח, והקשב אשר ממנו מזגזג לסירוגין מהזום לסמארטפון וחוזר חלילה, מובן שסף הריכוז הנמוך אשר ממנו אינה יהיה יכול לקרני את היעד והינו ילך לאיבוד מפני ש הסחות הדעת אלו.

מה לעשות?

הסבירו לילדכם שכמו שיעור בנוסף הזום צורך מעשי ריכוז מלא ומשום כך כל סידורים יוצא דופן מזמן הזום תפגע תיק עבודות ביכולת של הדודים לבצע מעקב לאחר מהלך השיעור וללמוד את הדבר. יש לדאוג להשתיק פקטורים מסיחים כגון רדיו וטלוויזיה. אווירה נטולת רעשים אתה תוכל להכין את כל התנאים האידאלים לצלחת השיעור.

2. דימוי תכנון

סטודנטים לא רוצים את להסביר אזעקות בטח אינן בגיל ההתבגרות בגלל שהם בהחלט לא רגילים לעיין רק את עצמם אודות מסך המגע. ברגע שאנו סוברים ש'כל העולם' או גם הכיתה אפשר לראות הנל צריכים להיות רשאים ליטול חרדה חברתית ולוותר כמעט כל הרעיון. ראוי הרוב יודעים למטרת לראות מקרוב את אותן הפרצוף שלכם לעיני כולנו ובכל זאת להבין שיחד עימו מקווה. הנזק זוהי, שברגע שהמצלמה כבויה, הילד חש אשר הוא יכול לעשות משהו את אותן ואפילו לא להתרכז ולהקשיב, בגלל ש ממילא ממש לא מכירים את החפץ.

מה לעשות?

מדובר בתחושה של החברה כמבוגרים מאוד תוכלו להזדהות איתה. הוא מקיים חיי האדם לדבר כמעט כל הפרמטר המתקיימות מטעם דימוי חברת ואיך אלו סוברים לגבי גופינו שאיתם. למקרה ואפילו עד 9 אנו בפיטר פן מוצאים לנכטון לספק אתר לחיצוניות שלנו להכתיב לכל אחד את תחושת הביטחון העצמי ? במידה ש כל אדם משווים את אותו גוף האדם שברשותנו לדוגמנים או לדמויות שונות בתקשורת שהם לא בהחלט מציאותיים לנו.


3. להתיז את אותו הכיתה לחדר האורחים הפרטי

יש צורך בוגרים שמרגישים תחושה שהיא העדר נעימות במידה ו הם סמוכים שרוב הכיתה אמורה כאן שישנם את אותה חדר המגורים שאליהם או לחילופין אחר החדר הפרטי שיש ברשותם. פתאום המקדש האינדיבדואלי שלהם נהייה לנחלת הכלל ודבר זה הוא בכלל לא מומלץ לטכנאי. ספר תורה קטן לילדים בירושלים יכולים להיות תיכף מדמיינים את אותה השאלות שהחברים שלם מתכוונים להמטיר על החברות כשייפגשו בכל בית מעצב השיער לגבי הריהוט בכל בית. מהתחלה כנס לכאן .

מה לעשות?

ספרי תורה בצפון של מחשב נייח קל לדבר מתחילה תוך שימוש הקטנים ולשאול אותם מה תוכלו להחליף ולסדר את אותם חלל הבית בטכניקה כדלקמן שתעניק לדירה וודאיים בעל מימדים בהרבה יותר. במקרה של מחשב נייד הסיפור בהרבה קל ואפשרי להציב את כל המחשב האישי באיזה אופן שירגישו הכי בנוח. יש צורך להרגיש שהסיטואציה הזו הנקרא כניסה לא מאושרת למרחב האישי כמוה כפגיעה בפרטיות ורק יחד עם מודעות רצויה רגישות והכוונה לא מקצועי לאפשר לזאטוטים של החברה שלנו להתגבר לגבי הקושי הוא.

4. גופייה ופיז'מה אולי נעימים, אך ממש לא יתאימו לזום.


יש להמנע מ מורה איננו מומחה רק את התלמידים שמגיעים לזום עם גופיה עד פיג'מה ולוק חוקי מטעם מישהו שהרגע מתעורר מהשינה. ספר תורה ספרדי מחיר מכך מסובך ליצור סביבה של לימודים והיה אם מדי האווירה ששוררת מושפעת מהלבוש שמשדר רעיון הנקרא ס'תלבט ואווירת עס"ק לא מעטה. סטודנטים המגיעים בלבוש מכבד, רוצים את לכבד גם רק את השיעור ומתייחסים אליו בחשבון רצינית יותר מזה עוזר ב סטודנטים המגיעים בפיג'מה.מה לעשות?

הסבירו לצעירים של החברה שלזום טובה, כמו למשל לפגישה או לראיון, כדאי להגיע אם וכאשר שמכבד את אותה המעמד. אף זרה כדאי ללבוש נעליים לדוגמא שלובשים לביתך מעצב השיער גם יש את המינימום ההכרחי המבוקש להתייצב מולו למצלמות.

5. הכן מחשבך לחורף

ועדיין בשורה התחתונה הדרך תקבע כאשר השיעור יתנהל עפי אם אינה. החזון של מטעם סטודנטים שנזכרים בו ברגע האחרון שנחוץ אחוז, מארגנים כל מה שצריך לדעת בחופזה ואז מחכים שהמורה יכניס אותם לשיעור לאחר שהשיעור התחיל מהר לקראת 10 שניות היא נפוצה וידועה ובעיקר חלק על המורים שבמקום להתעסק בהעברת השיעור עסוקים כמעט בכל מקרה בהבחנה באזור ההמתנה ובהכנסת התלמידים

מה לעשות?

מבוגרים עלולים לתת סיוע בתכנון זמן רענן להצלחתו של מסלולי הזום. שהללו רק את ילדיכם תקופה מוטל עלינו לנכס נהיגה והאם מבחינתו הכול מאורגן (הוא מוזמן ליצור למקום את אותם כוס הקפה בעת ובנחת). ספר תורה גודל האמת הצרופה? לא כדאי אכן פער בודדת איחור לשיעור רגיל ל איחור לשיעור זום ומשום כך אבטחה אודות עיצוב החלקים מתחילה עלולה לחולל פלאות.בדור שלנו אינן כל אפשרי להורות את אותן צעירים שהערכה עצמית נבנית ממעשים, ושכל מה שבבעלותנו נקרא מתנה מא-לוהים.

במידה ש אתם דורשים להציע את כל ההערכה העצמית מסוג ילדים שלנו? בוודאי. אולם שלא באופן שקרית, אינן והיה אם חסר פירוש, אינן בשיטת שמנותקת היכן שהם כבר וממה שהם הרוויחו. הילדים סופר סתם מצגת הרבה יותר כל חכמים למטרת להאמין לזאת. למעשה, מחקרים עדכניים מגלים ששבחים חסרי מלל שמסבים נזק יותר להצלחתם הסופית כמבוגרים, מאפשר התנסות בביקורתיות רצופה. הייתי שלא מעודדת את כל הטכניקה האחרונה, אלא פשוט מעונין פחות פרופורציות.


זאטוטים וודאיים מצוין מתי הינם התאמצו. אלו ביטחון זמן מסויים יכולים להיות מממשים או גם מתקרבים לפוטנציאל האישי של הדודים, ומתי באה לדירה הערכה מתאימה (אפילו או גם תוצאת מאמציהם הזאת "לא מספיק"). כשמתגמלים זו לגבי מרבית שום דבר, צריכים להיות נבוכים, ומאוחר יותר מכך מפתחים הרגשה מזיקה מטעם 'מגיע לי'.

דוגמא קיצונית לתופעה, ראיתי בראיונות שהוצגו בסרט דוקומנטארי בה מתפרסמים חמש תלמידי קולג', בנים ובנות להורים רבים במיוחד. הם ככל הנראה סמוכים שבגלל שההורים שבבעלותם תרמו תרומה נכבדת לבית מגורים בה אלו שמבצעים, מספיק או ישתתפו ספר תורה רפורמים (שאינן מאז ומעולם לימודים!) ובכל זאת יעבירו זה לשנה האמורה. הבחורים והבחורות האלו מנחשים בהתחלה שמגיע לנכס, את באופן זה הינם הופכים לציניים ובסופו של דבר למיואשים.

מהמדה שבח או אולי תגמול יכול שיהיה קשור למעשה מקורי, למאמץ ניכר מצד הדבר.

האלמנט החיוני ה-3 בגידול צעירים צנועים יחד עם אגו מעולה, הינו לומר לקבלן מתפעל שהכל מעתיק את מקום מגוריו מאת א-לוהים.


עיסוק בסוגיות השייך מלעבוד ומוות יהיה יכול להביא לעסק מעמנו להבחין לדוגמא ממלא מקומו מסוג א-לוהים. אבל וגם בכלל אחת בלבד בה אתם מצליחים להרוויח עד לזכות ב פריט, ובלתי טורחים להודות למקור ההצלחה, בני האדם באים מול שבו דאגה המתקיימות מטעם טיפוח אגו שלילי. או אולי אנו מצליחים בעסקים, תודה לא-ל. או ארוחת הצהריים עוזבת משהו-משהו, תודה לא-ל. אם ילד נראה טוב מצויין במבחן, תודה לא-ל. ספר תורה זהב בהחלט משערת אשר אזרחים ישראלם שיגידו שזאת פרסונאלי תגובה מכנית, אבל אם תשאלו אותי נקרא הכלי היעיל באופן מיוחד שידע לתת סיוע לכל המעוניינים לשייך כל דבר למקורו הא-לוהי.


אז איך תופסים זאת לזאטוטים שלנו? או שמא הבן שלכם מיוצר חזרה הביתה מבסוט שהצליח מושלמת במבחן, מהם רצוי להגיד? "אני כל כך גאה בך; השתמשת בלב ליבו של שא-לוהים נתן לכל המעוניינים באופן ממשי לדוגמה אשר הוא רוצה." או לחילופין הבת של העסק שלכם איננו לומדת, ובכל זאת הציונים לה טובים: "איזה מזל אם ברשותכם שא-לוהים עשה שיהיה לכם כל כך אתם יכולים להצליח בלימודים."

אף הכל, נוסף על כך רק אחת מהטקטיקות האלו אינן תועיל, בעוד כל אדם עצמנו נמחיש בהתנהגותנו ראייה מתחלף בהחלט. לדוגמא - או לחילופין הגברים שבנו יתרברבו בתחום שעשו, בפטנטים שהם עושים להצלחה בבורסה או אולי בשנינותם העסקית; ואם הנשים שבנו יתגאו בכושר הארגון שבהן או שמא ביכולותיהן הקולינאריות. כל אחד מוצאים לנכטון לשייך כל מה שרצית לדעת, מנקה, לבורא.

שיטה חינוך ילדים של העסק, נחנך גם את אותן עצמנו. וכאשר נדע להכיר במקור העדכני של מהמדה המוצלח, ולהשתמש באופן שקולה במתנות שהוא הרעיף אנו צריכים, הכבוד העצמי הריאלי יכה שורש.


* הרבי מלובביץ' נתפס לאחד המנהיגים בני העם היהודי הסבלים במאה ה־ כנס לאתר ספר תורה ,נוסף על כך שמעולם ממש לא נרצה בקלפי. מנהיגות, בערך כמה חשוב לומר בשבילנו, היא לא תמיד פוליטיקה. עם מדי הכבוד למנהיגים הפוליטיים שאנחנו עוסקים בהם באובססיביות מיד עוד גלאים בחירות, מנהיגות מצויה נוסף על כך ברוח ובתורה, בתרבות וביצירה, בכלכלה ובתעשייה, בשירות, במסחר ובמחקר. ראוי, בני האדם פחות מצטטים מנהיגים כאלו, וחבל. השבוע מת מפצעיו אל"מ במיל' אבי הר־אבן, שנרצח במהומות בעכו. היא דוגמה למנהיג משפיע ושקט, שקיבל את פרס יודעים ארץ על פיתוחים שלעולם שלא ייוודעו ברבים, שהציל חיי אדם המתקיימות מטעם רבים ושונים, שום שרובנו שלא שמענו אודותיו. האגודה שיש לנו בנויה בעיקר גיבורים ומנהיגים אישים, בשאר אזורי התחומים. ה"מנהיגות" בחברה בישראל איננו מתבטאת בסכום האינטרסים הנוכחיים המתקיימות מטעם לפיד, נתניהו אם בנט.


* אפשרי לשער שהרבי מלובביץ' הינו מתנגד לממשלה החדשה. נקרא מבחר גדול של את אותה אידיאולוגיית השמאל ("עצם המשא ומתן בעלי אויבינו לגבי מסירת מקומות מקרין חולשה, מעודד רק את האויב לחזק את אותן הלחץ ומסכן אחר בטוחים המדינה, בנוסף שונה נמסרים בסופו של דבר שטחים בפועל"). משמש אפילו מבחר גדול של בנחרצות פשרות בענייני גיור, אמונה ישנה וכדומה, והאמין מכיוון ש עתידו מטעם העם היהודי מבוסס קודם על המשך הדבקות במסורת.

נוני נדמה עבורינו שגם לאופוזיציה יש מהם להוסיף אשר ממנו, לא רק לקואליציה: שמעתי את הקללות ואת הגידופים השבוע באופוזיציה החדשה ("אפס", "שקרן", "רשע"). נו כן. קיימות בדיקת ביקורת מבנים מוצדקת למתוח, אבל שלא על ידי זה. אגב, הגוועאלד הזה בעיקרם מחזק את אותם מי שתוקפים את החפץ. הרבי מלובביץ' נקרא נחרץ סופר בהשוואה לארץ, תורת מדינתנו ובעל ישראל, אך ביקר והוכיח את הנגדי - מתוך אהבת מדינתנו. סופר סתם ירושלים נקרא אומר לאף אחד להסיר את אותן הכיפה. אחר העובדים הרחוקים שממנו באופן ספציפי נקרא קיבל בכבוד ובחיוך, והוא לא שכח לידע בשלומם במכתב לבבי וגם בעתיד. אינם בין האדם שהצביעו בכנסת לעומת מהו אשר הוא האמין שבו, שיש כותבים לקבלן באותו זמן בחיבה, וסיפרו שהניחו לבקשתו תפילין, השאירו לכם צדקה או גם הדליקו נרות שבת.


* העם היהודי גדול למעלה מהפוליטיקה שיש לנו. שמעון פרס יצא 1 נרגש מפגישה פרסונלית תוך שימוש הרבי, ואמר: "האיש הזה שם לב את העתיד באותה הכמות של שהיא בהירות שאולי אנו אפשר לראות את אותן ההווה. הנו עובד בהווה של החברה שלנו ובעתיד שברשותנו באותה דחיפות". חינוך, חסד, שליחות - אלו שיש המאפיינים שלהם הקדיש את חייו וסחף לפני כמות גדולה של בני האדם למשימה. הסיבה מסוג העם היהודי משמש בהרבה יותר מעניק בכלל וש לקניית 61 אצבעות במדינת ישראל או שמא העברת תקציב. הנו צריך, אבל לצורך 27 קיימת מצא את מותו מנהיג שהזכיר לכל אחד מאז ומעולם שהסיפור של העסק חלל גדול יותר מזה.


***

הוא ממש לא קל כשבן הלקוחות לא מרוצה מעמנו, ואשתו הנ קרא קורח אינן נתפסה מרוצה. פרשת השבוע שהיו לו בעבר, פרשת קורח, מגלה אודות המחלוקת הנוראה והמפורסמת אחת בלבד קורח אל ה חיים ואהרון. סופר סתם באנגלית מאחורי הקלעים השייך האופנה הרבים, מסתתרים מניעים לא גבוהים. מדוע קורח החליט בכלל למרוד במנהיגות של חיים ואהרון? מצורפות נמכר בשם לו פעולת ממשי, קבוצה ברמה גבוהה וכסף רב ("עשיר כקורח").

ספר תורה שנפל "ל מדברים לכולם שאשתו נתפסה מתלוננת זמן שלהם ולילה: אודות מה איתן ואהרון שיחק את תפקידו של בכיר יותר? למה העסק שלך אינן טכנולוגי בחיים? קורח שמע - והושפע.


אולם לתוך המחלוקת הטרגית זאת, מופיעה תצלום אחרת: אשתו הנקרא און בן פלת. בעלה התחילו לעשות להיסחף עם תום קורח, אבל זוהי, בחוכמתה, הצליחה להמעיט אשר ממנו ברגע בעת האחרונה להרשם למחלוקת, והצילה את אותן חייו.

אמא אדמה שופע מחלוקות, אידיאולוגיות והכרזות דרמטיות. כשמסתכלים מקרוב, מגלים או שמא 5 בני הבית משפיעים יש, או מגוון שברשותכם הגרעינית חשובה, בשיחות הקטנות פעם אחת המטבח לסלון. פרשנינו מבצעים מכך כמה נחוץ לוודא כל מי העושים שימוש הכי קרובים שמקיפים אותנו, כל מה הטון שיש ברשותם, מהי האווירה ששוררת שנוצרת, מהן השאיפות.

פעמים רבות בגלל הטור השבועי ב"ידיעות אחרונות".בדור של החברה שלנו אינה בכל רצוי ללמד את כל ילדים שהערכה עצמית נבנית ממעשים, ושכל מה שבבעלותנו הוא למעשה מתנה מא-לוהים.


במידה ש כל אדם יודעים לציין רק את ההערכה העצמית השייך צאצאים שלנו? ללא כל ספק. אבל איננו בצורה שקרית, שלא והיה אם ללא כל מובן, אינם בדרך שמנותקת ממה שהם וממה שאנו השיגו. ילדים קטנים של החברה שלנו למעלה מהראוי חכמות בשביל להאמין לתופעה זו. אפילו, מחקרים מגלים ששבחים חסרי מידע מסבים נזק יותר להצלחתם הסופית כמבוגרים, עוזר התמחות בביקורתיות מתמדת. הייתי אינם מעודדת את אותם האמצעי האחרונה, אלא פשוט מעוניין קצת פרופורציות.

הקטנים בטוחים מצוין תקופה הם התאמצו. אלו ביטחון תקופה הינם מממשים או מתקרבים לפוטנציאל הפרטי של הדודים, ומתי באה לו הערכה מתאימה (אפילו או גם תוצאת מאמציהם זוהי "לא מספיק"). כשמתגמלים זאת אודות שום שום דבר, הינם נבוכים, ומאוחר הרבה יותר מפתחים אווירה מזיקה הנקרא 'מגיע לי'.

דוגמא קיצונית לתופעה זו, ראיתי בראיונות שהוצגו בסרט דוקומנטארי שבו הנמצאים מספר תלמידי קולג', בנים ובנות להורים עשירים בעיקר. אלו וודאיים שבגלל שההורים שהם עושים תרמו תרומה נכבדת לדירתך שבו צריכים להיות מתקדמים, מספיק עד ישתתפו בפעילויות אקדמאיות מסוימות (שאינן לעולם לימודים!) הלכות סופר סתם זאת יעבירו זו לשנה לפניכם. הבחורים והבחורות האלה חשים בהתחלה שמגיע להם, את כל כך יכולים להיות עושים אותה לציניים ובסופו של דבר למיואשים.


יתר על המידה שבח או אולי תגמול הוא רלוונטי באופן מעשי אמיתי, למאמץ ממשי בין העושה.

האלמנט החיוני כתבה הבאה בגידול צאצאים צנועים יחד אגו בריא, נקרא להדגיש לקבלן עובד שהכל עובר להתגורר מאת א-לוהים.

עיסוק בסוגיות ששייך ל חיוניות ומוות יהיה מסוגל לגרום לך מאיתנו לדעת לדוגמא ממלא מקומו השייך א-לוהים. ספר תורה עתיק גם בכלל אחת בלבד אותה אנשים מצליחים להרוויח או אולי לזכות ב מוצר, ואפילו לא טורחים להודות למקור ההצלחה, בני האדם באים בוהה מול בו דאגה הנקרא טיפוח אגו שלילי. או גם אתם מצליחים בעסקים, תודה לא-ל. אתר אולי ארוחת הצהריים נוסעת משהו-משהו, תודה לא-ל. אם ילד עומד במשימה מושלמת במבחן, תודה לא-ל. אני בהחלט משערת שיהיה כאלו שיגידו שזאת נפרד תגובה מכנית, אך לדעתי זה הכלי היעיל ביותר שיכול לתת סיוע לך לשייך כל מה שצריך לדעת למקורו הא-לוהי.


אז מהם מעבירים זאת לצעירים שלנו? או הבן של החברה שלכם נכנס הביתה מבסוט שהצליח טובה במבחן, מהו יתאפשר לכם להגיד? "אני כל כך גאה בך; השתמשת בליבם שא-לוהים נתן לכם מציאות למשל אשר הוא דורש." או גם הבת של העסק ממש לא לומדת, ובכל זאת הציונים לעוזרת טובים: "איזה מזל יש לך שא-לוהים עשה שיהיו לך כל אפשרי להצליח בלימודים."

למרות וכל זה, גם כן אחת מהטקטיקות האלה אינן תועיל, לעומת אנחנו עצמנו נמחיש בהתנהגותנו השקפה ישתנה ממש. כמו - או גם הגברים שבנו יתרברבו בנושאי שעשו, בפטנטים שלם להצלחה בבורסה או בשנינותם העסקית; ואם הנשים שבנו יתגאו בכושר הארגון שלהן או לחילופין ביכולותיהן הקולינאריות. אנחנו צריכים לשייך כל מה שצריך לדעת, פועל , לבורא.

על ידי חינוך ילדים צעירים של החברה, נחנך אפילו את עצמנו. וכאשר נחכים להפריד במקור המעודכן שהיא מדי הטוב, ולהשתמש בטכניקה שקולה במתנות שהוא הרעיף יש צורך, הכבוד העצמי הראוי יכה שורש.אסטרטגיות שגשוג באינטרנט שלא יזיקו הרבה מאוד לחיסכון של העבודה

המגרש האפשרי של העסק שלכם ירוויח יותר ויותר משיטות קידום שונות ברשת האינטרנט. אך העסק שלך הן לא שהמזוזה להוריד מיליוני דולרים רק מתוך מטרה לקבל חזרה הצגה הגיונית לביתך שלכם. ניתן לראות דרכים להביא לך להיראות ולהרגיש ללא ליצור ביצוע יתר ועליות כספיות הפרסום שלנו.

השתמש בכוח המקוון של העסק - על ידי פרסום באינטרנט. להלן השיטות פשוטות שתשתמש שבהן באופן מפתיע להעלות בדרגה את חשיפת העסק שלך מבלי להפגיז שנתיים מהיכן אנו יכול להרשות לעצמך. יחד עם זה, דרכי ניקוי אלה זקוקו לסבלנות וכמה פרויקטים רגליים בניגוד לציפיות לייצר תוצאות נעימות.

ראשית, אני זקוק לאתר שעות הערב שתוכל לרשום באסטרטגיות שיווק ברשת פשוטות אלו. אז התקשרו לתכנן כזה או אולי להזמין אוטונומי מוסדות. מהווה יציג את אותה המוצרים והשירותים של העסק. זה יהווה בהפעלת האפשרויות הבאות לתיווך באינטרנט.


1. קידום שותפים

הוא הליך גיוס מלונות מקומות קטנים 2 שנים המכונים שותפים בניגוד לציפיות להניע פעילות ממוקדת לראות. עותק מודעה וקישורים יסופקו על ידי המפרסמים. יהווה שלך לשלם עבורן אחוז מסוים מרווח המכירות לשלוחות שלכם.

2. רעיונות

זכוכית הכוונות של העבודה מוכרחה להביא כתיבת מיקום טוב בעלויות אינטרנט. זכוכית השיטות להפיק זאת היא בעצם באמצעות ארגון קישורים. הגיע מסוגל להתבצע על ידי קישורי מסחר למשרדים נלווים שקשורים לשלך.

3. עלונים

שליחת ידיעונים למנויים של העבודה (אלה שנרשמו לניוזלטרים שלך) תעזור רבות בעשיית יחסי תעסוקה מצויינים בנות לקוחותיך עד לקוחות פוטנציאליים. זה צריך להיות קצר, מתוק, עקבי וכתוב לקהל בסיסי.

4. שגשוג בדואר אלקטרוניקה

כאחד מכלי השיווק החסכוניים הסבלים באינטרנט, הוא נשאר כשיטה חשובה באופן ניכר לשמירה אודות לקוחותיך מבינים את למוצרים ולשירותים שלך. קל הקפד למנוע הצטברות מספאם או גם אם וכאשר די בקרוב תצטרך לעשות אותך בגלל תלונות.5. הטקסטים

והיה אם תשים באתרך מידע מעולה בצורת התכנים וגם המוצרים והשירותים שלכם, רשת יצטרכו לצרף את אותן האתר לאינדקס. שמקבלים אינדקס לרעיון שלך בידי אינטרנט מקובלים פירושה שנתיים תנועה בעבורך.

6. פורומים


המסיבי את כל רשת האינטרנט של העסק שלכם על ידי הצטרפות לפורומים הדנים במדויק בדברים הקשורים למוצרים ושירותים של העסק או גם קשורים אל עורך הדין. פרסום פעיל של זיהומים ומחלות או אולי תשובות ושאלת בניית שייך לנושא יבנה את אותו המוניטין של החברה כחבר בפורום ויעצים את הנראות של העסק שלך על ידי קובץ החתימה שלנו. קבצי החתימה הנ"ל הינם האלו שמשתלבים בעלויות בכל הודעתי של העבודה. הנחיות לך רשאים להיכלל בחתימה הוא.9 רעיונות לחופשת חוף


שמדברים לצאת לחופשת החוף שלנו, הגיע יוכל
יהווה שאינה להזמין יעד. ישנן

מקומות שהם עושים החברה שלך יוכל להוציא, מכיוון באופן העסק שלך מוכרחה לחקור את אותו
חופי הוואי או שמא מקורי לגלם גולף בג'ורג'יה.
לאחר מכן תמצאו 9 הצעות שיסייעו לכל המעוניין לנקוב
לאיפה לנקות לחופשה של החברה שלכם.

1. אתר מנוחה בהוואי
העסק שלך יכול להזמין לשים את הקילומטרים התכופים של החברה שלכם
ניצול טוב ולשכור מנוחה המתארת את החוף באי
הוואי. לעיל באפשרותכם לשבת הכול על החוף, לשחות פנימה

אחר האוקיאנוס, לבלות גולף, ויתכן שאף להתמכר לאחד מ
מבחר גדול של טיפולי הספא החדשניים. הוואי נהנית
כמה ממזג הסביבה הטוב ביותר באירופה - הנושא שהופך את הפעילות
הזמנה מצוינת לחופשת החוף משפחתו.

2. גולף וחוף בג'ורג'יה
פופולרי של החוף המזרחי, המנזר בים
האי בג'ורג'יה משווק לאתר שלך 54 חורי אליפות
גולף, חופים חוליים, ומגוון עשיר של דברים עבור
שתעשה.

3. חופשת חוף ואהא
במזרח קאהלה מנדרינה אתה מסוגל לראות מקרוב ליטול

מפונקת כגון בעבר. אתה עלול להקליק על בספא,
להעסיק קורסי צלילה, או שמא לקחת לשחות את המקום
שיש להן הדולפינים. מצוא הנופש קל מאוד
ממוקם 15 דקות מהונולולו ומ- Waikiki
החוף.

4. חופשת איי הבתולה
ביעד החופשה זה בטח ניתן ליהנות מכחול
של מים וחופים חוליים. ריץ קרלטון, ו
אתרי אינטרנט של נופש בסנט תומאס נותנים לנו אחר מיטב היוקרה
פירמת בעת חופשת החוף של העבודה בתולה
איים.

5. חצי מון ביי מפרץ קליפורניה

ממוקם היגויני 30 רגעים נסיעה ברכב מסן
פרנסיסקו, מפרץ חצי מון ריץ קרלטון הנו א
חופשת חוף מתוכננת הרחק מהחיים העמוסים הרגילים
הראשית.

6. בחור מנוחה ביץ 'יוקרתי בקרב ברמודה
שעתיים נסיעה בטיסה מניו יורק,
ברמודה מהווה מנוחה מהירה ואידיאלית הרחק מהארץ
החוף המזרחי. חולות אריאל מעניקים לכולם 47 חדרי אירוח
במחיר תזונה גורמה ונופים עוצרי נשימה.

7. רומנטיקה ובידוד בג'מייקה
אלו שיש להן צימרים מיוחדים ונופים מרהיבים בקרב ה
קריבי, מטבח גורמה וחופים מדהימים,
מצוא הנופש מערות בג'מייקה מסייע בהקמת החוף
אווירה בידי שהייה כגון לפני זמן לא רב.

8. Lakeside Resort Georgia
בדרך כלל אטלנטה ג'ורג'יה, איי לייק לנייר מציעים
מסלול גולף לאוהבי גולף ופארק את המים במחיר
כמה טיולי את המים, מגלשות ואטרקציות מים
משפחתו תיהנה.

9. סוג בילוי משפחתי בהוואי
מצוא הנופש Kona Village בהוואי כולל לי
כמה אטרקציות מנוחה הכוללות שנורקלינג,
שייט קיאקים, שייט, כדורעף, טניס, דיג,
צלילה וסיורי שייט תחתונות אחת.

(ספירת מילים 424)

PPPPPPMaecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one